Styrelsen

Svenska styrelsen:

Ordförande:Niclas Persson Tenhuinen
Sekreterare: Inga-Greta Lindblom

Suppleant: Christina Nordbäck

Suppleant: Christer Nilsson

Redaktionskommitté

Jan Myhrvold (redaktör)

Thorbjörn Bakken
Terje Audun Bredvold
Christina Norbäck
Robert Persson
Arne Vannevik

Litteraturkommitté

Arne Vannevik
Anita Vannevik
Sven R Gjems

Valberedning

Birgitta Sundberg
Gunnel Axelsson

Norsk styre

 Leder: Jan Myhrvold

Nestleder: Tom Bekkemoen

Kasserer: Per Ravnkleven

Styremedlemmer:
Eli Furuberg

Britt Karin Larsen

Asgeir Lindberget

 

Varamedlemmer:

May Wolden

Kjetil Dammen

 

Valgkomité

Bo Hansson

Gerard Rundberget

Åsmund Skasdammen

 

Legg igjen en kommentar