Purala

Gården ägs och förvaltas av Solör-Värmland Finnkulturförening sedan 1964. Föreningen har till uppgift att bevara minnena av den skogsfinska kulturen i Solör och Värmland.
Purala (på svenska Puranstorp), vars första odlare hette Erik Purainen, kom från Savolax i Finland – släkten förekommer bl a i Juva socken, där Carl Axel Gottlund tillbringade sina ungdomsår. Platsen hette förr Röjdoset och i gamla längder från år 1648 omnämnes Erik Purainen som Erke Wedh Ryggoset.

Purala är en parstuga som består av den finska rökstugedelen och den mer svenskinfluerade svenskstugedelen. Mellan dessa två ligger i mitten en förstuga och en kåve. Rökstugan är den ursprungliga delen, byggd 1808.
Senare tillbyggdes de övriga rummen samt övervåningen.

År 1964 överlämnade syskonen Anna och Uno Johansson, Kvarnola, Röjdåfors gåvobrev till Solör-Värmland Finnkulturförening på rökstugan. År 1968 invigdes Purala Minnesrökstuga samtidigt som föreningen firade sitt 10-årsjubileum.

Gården ligger högt med utsikt. De gamla slåtterängarna blommar vackert. Lugn och stillhet råder.

Legg igjen en kommentar